🌈 வண்ணங்களை இழந்த வானவில் 🌈

❤️ தன் வண்ணங்களை இழந்த ஏக்கத்தில் வானவில் ❤️
❤️ வண்ணங்கள் தீட்டப்படாத வானவில் ஓவியம் ❤️

எழுதியவர் : Sudharsan (28-Mar-21, 11:43 am)
சேர்த்தது : Sudharsan
பார்வை : 74

மேலே