ஹைக்கூ

தூர்
எடுக்கப்படாத குளங்கள்
மனிதனின் இதயங்கள்

எழுதியவர் : செல்வமுத்து மன்னார்ராஜ் (31-Mar-21, 9:03 am)
Tanglish : haikkoo
பார்வை : 115

மேலே