ஹைக்கூ

பட்டமரம்
உதிர்ந்த இலைகள்
உதிராத கிளிகள் - நட்பு

எழுதியவர் : செல்வமுத்து மன்னார்ராஜ் (31-Mar-21, 7:52 pm)
Tanglish : haikkoo
பார்வை : 159

மேலே