💕 காற்றில் ஏற்றிய காதல் தீபம் 🔥

💕 காற்றில் ஏற்றினேன் காதல் தீபம் 🔥
இன்றும் அணையவில்லை !
💕 இசையின் மீது கொண்ட காதலால் 💕

எழுதியவர் : Sudharsan (12-Apr-21, 7:44 pm)
சேர்த்தது : Sudharsan
பார்வை : 177

மேலே