சித்திரைப் புத்தாண்டு

கிறுக்கரிங்கே மாற்றிட சித்திரையும் மாறாள்
நறுக்குவோம் அந்நியரை யும்.


......

எழுதியவர் : பழனி ராஜன் (14-Apr-21, 8:47 am)
சேர்த்தது : Palani Rajan
பார்வை : 48

மேலே