வாழ்க்கை😔

யாரோ
ஒருருவரோட தேவைகளுக்காக.
நீயும் ஒரு நாள்
தேவைப்படுகிறாய்! தேடப்படுகிறாய்......
...........ர.ஸ்ரீராம் ரவிக்குமார் 🍂

எழுதியவர் : ர.ஸ்ரீராம் ரவிக்குமார் (20-Jul-21, 8:02 am)
பார்வை : 953

மேலே