தன் முகம்

விண் ஏகும்
தன் முகம்
காணும்
பிரயாசையில்...!

நர்த்தனி

எழுதியவர் : நர்த்தனி (26-Jul-21, 11:00 pm)
சேர்த்தது : Narthani 9
பார்வை : 84

மேலே