பிரசவம்

கருவுற்ற
கடல்
பிரசவிக்கும்
மீன்கள்
எல்லாம்

எப்பொழுதும்
மரணித்தபடி...

எழுதியவர் : S. Ra (28-Jul-21, 10:53 am)
சேர்த்தது : Ravichandran
Tanglish : pirasavam
பார்வை : 75

மேலே