காதலர் மூவர்

நேரிசை வெண்பா


காதலர் மூவர் அகம்படையான் -- சேதமிலா
காதல் மகனுடன் தன்னுயிர் தோழியராம்
காதல் மனையாள் மகன்மகள் தோழனாம்
காதலர்க்கும் சொன்னசொல்லாம் பார்

........

எழுதியவர் : காதலர்கள் மூவர் (5-Aug-21, 12:46 pm)
சேர்த்தது : Palani Rajan
பார்வை : 53

மேலே