கனவின் ஏக்கம்

என்‌ கனவுகள் அனைத்தும் கல்லாய்த் தூங்குகின்றன...

என் சிற்பி‌ நீ
வந்து செதுக்குவாய் ‌என்பதற்காக.....
❣️

எழுதியவர் : பவித்ராகனகராஜ் (14-Sep-21, 9:33 pm)
பார்வை : 227

மேலே