👀இரு கண்கள்👀

   


  ஒவ்வொரு மணித்துளியும்🕞
                     எனை வேட்டையாடி🏹
                     செல்கிறான் அவன்
                     இரு கண்களாலே.......!!!👀

எழுதியவர் : 😍தமிழ் அழகினி✍️ (16-Sep-21, 12:42 pm)
சேர்த்தது : 😍தமிழ் அழகினி✍️
பார்வை : 300

மேலே