காதலிசம்

என் இதயம் என்ன பொழுதுபோக்கா அல்லது புறம்போக்கா?

நினைத்தால் வருகிறாய் நினைத்தால் செல்கிறாய்...


- பொன்னி ப்ரபா...

எழுதியவர் : (28-Sep-21, 12:29 pm)
பார்வை : 39

மேலே