உந்தன் பார்வை

குளிர் நிலவுக்கு அல்லிப்பூ என்றும் அடிமை
கண்ணா உந்தன் அருள்பர்வைக்கு என்றும்நான்

எழுதியவர் : வாசவன்-தமிழ்பித்தன்-வாசு (13-Oct-21, 10:06 am)
Tanglish : unthan parvai
பார்வை : 144

மேலே