Journey

புரிதலான காதலின் பயணத்திலும்
நிலையான தனிமையின் பயணத்திலும்
உற்ச்சாகமான சுற்றுலா பயணத்திலும்
தொடர்ந்து கொண்டே
கடக்கிறேன் அவனுடைய நினைவுகளில்.....!!!

எழுதியவர் : 😍தமிழ் அழகினி✍️ (22-Oct-21, 1:32 pm)
பார்வை : 92

மேலே