மனிதர்க்கு மேலான குணங்களாகிய அறங்கள் பத்து - அறநெறிச்சாரம் 12

நேரிசை வெண்பா
(‘ம்’ ’ன்’ மெல்லின எதுகை) (‘ய்’ இடையின ஆசு)

மெ’ய்’ம்மை பொறையுடைமை மேன்மை தவமடக்கம்
செம்மையொன் றின்மை துறவுடைமை - நன்மை
திறம்பா விரதந் தரித்தலோ டின்ன
அறம்பத்தும் ஆன்ற குணம் 12

– அறநெறிச்சாரம்

உண்மை - truthfulness பொறையுடைமை – forbearance மேன்மை – greatness
தவம் – austerity, அடக்கம் – humbleness, செம்மை – impartial and neutral,
ஒன்றின்மை – tendancy of not owning something for self,
துறவுடைமை – to be satisfied and maintain self-renunciation,
நன்மை – to be helpful for everybody,
திறம்பா விரதம் தரித்தல் – to keep up an unchanging holy practice

பொருளுரை:

உண்மையும், பொறுமையும், பெருமையும், தவமும், அடக்கமும், நடுநிலைமையும் தனக்கென ஒன்றைப் பெறாது பொதுமக்களுக்காகக் காரியஞ் செய்தலும், பற்று விடுதலும், பிறர்க்கு நல்லன செய்தலும், மாறுபடாத விரதங்களை மேற்கொள்வதுமாகிய இவ்வறங்கள் பத்தும் மனிதர்க்கு மேலான குணங்களாகும்.

எழுதியவர் : வ.க.கன்னியப்பன் (22-Oct-21, 4:25 pm)
சேர்த்தது : Dr.V.K.Kanniappan
பார்வை : 15

மேலே