காமுனும் அவளும்

அவள் அழகை
வர்ணிக்க வார்த்தை
ஏதும் கிடைக்கவில்லை
எனக்கு..??

அவள் பின்ன கழுத்தில்
காமன் அவன் பள்ளி கொள்வதேயே எனக்கு
மட்டும் காட்டி விட்டான் காமுகன்..??

அவள் காட்டும்
வெறுப்பை என்ன என்று
நான் கூற
எழுத்தில் கூட இல்லை..??

அவள் விழியில்
கண்டேன்..??

எழுதியவர் : (19-Jan-22, 3:24 pm)
சேர்த்தது : கவி குரு
பார்வை : 72

மேலே