காதலை ஆதரிக்கும் உறுப்புகள்

கண் செவி மூளை இதயம்
ஆகிய நான்கிற்கும்
இன்பம் தருவது காதல்....

எழுதியவர் : அ. முத்துக்குமார் தமிழன் (16-May-22, 1:16 pm)
பார்வை : 43

மேலே