காமன்

உன்னை படைக்கையில் பிரம்மனுக்கு காமன் அவன் உச்சத்தில் இருந்தான் போல
அது அது அங்கெங்கெ இருப்பது போல கச்சிதமாக படைத்து விட்டான்

எழுதியவர் : (18-May-22, 8:07 pm)
சேர்த்தது : கவி குரு
Tanglish : gaman
பார்வை : 85

மேலே