அருமையான காதல் கவிதை

❤️🧡💛💚💙💜🖤🤍🤎❤️🧡

*கவிதை*

படைப்பு *கவிதை ரசிகன்*
குமரேசன்

❤️🧡💛💚💙💜🖤🤍🤎❤️🧡

தவம் செய்யாமலே
நான் பெற்ற வரம்
நீ தானடி.....!

கடலில் மூழ்காமலே
நான் எடுத்த முத்து
நீ தானடி .....!

எழுதாமலே
நான் படித்தக் கவிதை
நீ தானடி ....!

வரையாமலே
நான் ரசித்த ஓவியம்
நீதானடி.....!

செதுக்காமலே
நான் வாங்கிய சிலை
நீ தானடி.....!

புண்ணியம் செய்யாமலே
நான் பார்தத சொர்க்கம்
நீ தானடி....!

செடி வளர்க்காமலே
நான் பரித்தப் பூவும்
நீதானடி.....!

போட்டியில் ஜெயிக்கமலே
நான் பெற்ற பரிசு
நீ தானடி......!

அலைந்து தேடாமலே
நான் கண்ட புதையல்
நீதானடி....!


கோவில் இல்லாமலே
நான் வணங்கும்
தெய்வம்
நீ தானடி......


*கவிதை ரசிகன் குமரேசன்*

❤️🧡💛💚💙💜🖤🤍🤎❤️🧡

எழுதியவர் : கவிதை ரசிகன் (14-Aug-22, 9:11 pm)
பார்வை : 67

மேலே