மடி

மரணம் வந்து அழைக்கும் வரை உன் மடி சாய்ந்தே கிடைக்க வேண்டும் என்பதை என் பேராசை

எழுதியவர் : (17-Aug-22, 6:13 pm)
சேர்த்தது : கவி குரு
Tanglish : madi
பார்வை : 21

மேலே