காதல் நீ 💕❤️

அறியாத கோபம்

அழகான நேரம்

வார்த்தைகள் அலை மோதும்

அவள் முகம் நிறம் மாறும்

அவள் அன்பு எனக்காகும்

என் இதயத்தில் வாழ்வது அவள்

ஆகும்

இடையில் வருவது சண்டை ஆகும்

பிரியாது உன்னை விட்டு என் உயிர்

ஆகும்

காலங்கள் அழகாகும்

காதல் நினைவாகும்

எழுதியவர் : தாரா (7-Dec-22, 12:00 am)
பார்வை : 363

மேலே