அஞ்சாதே தொடுப்பாய் அடுத்தப் பாட்டு

குறள் வெண்பா


வஞ்சிமகள் கொஞ்சியுற வாடும்நின் பாவினில்
அஞ்சாத் தொடுவடுத்தப் பா.........

எழுதியவர் : பழனி ராஜன் (25-Jan-23, 7:57 am)
சேர்த்தது : Palani Rajan
பார்வை : 20

மேலே