மௌன அர்த்தங்கள்

மௌனத்துக்குள் மறைந்திருக்கும் அர்த்தங்களை எப்படி எண்ணிவிட அல்லது எப்படி புரிந்து கொள்ள??

எழுதியவர் : (1-Feb-23, 12:46 pm)
Tanglish : mouna arththangal
பார்வை : 195

மேலே