காவிரி ஆறு

நேரிசை வெண்பா


ஆர்பரிக்கும் காவிரி ஆற்றுப் பிரவாகம்
யார்தடுப்பர் ஓடவிட்டார் கல்லணைக்கு -- பார்கடலாய்
காட்டிடும் பொன்னியன்று காவிரி இன்றுநமமை
வாட்டும் அணைத்தேக்க வாடும்


.......

எழுதியவர் : பழனி ராஜன் (7-Feb-23, 7:30 pm)
சேர்த்தது : Palani Rajan
பார்வை : 21

மேலே