குறள் வெண்பா முயற்சி

திசை எட்டும் தின்ற போதே

தசை மிஞ்சுமா இங்கு

எழுதியவர் : (18-Mar-23, 10:40 pm)
சேர்த்தது : கவி குரு
பார்வை : 8

மேலே