சக்கரை வாசனார் குறையாக் கொள்ளை

குறள் வெண்பா

ஆண்டந்த வெள்ளை அடித்ததே கொள்ளைதான்
இன்று குறைந்ததா இங்கு

அன்று வெள்ளைக்காரன் அடித்தான் கொள்ளை. இன்று இங்கே கட்சிகள் அடிக்குது கொள்ளை


....

எழுதியவர் : sakkarait வாசனார் (19-Mar-23, 3:29 pm)
சேர்த்தது : Palani Rajan
பார்வை : 17

மேலே