அஃதுணையுமாய் யானாயடி

அற்புதமே..
என் ஆகாச நிலவே..
இதயமே..
என் ஈகையரசியே..
உறவே
என் ஊடலின் ஊற்றே..
எண்ணமே..
என் ஏழிசைகோமகளே..
என்னுள் ஐக்கியமானவளே..
ஒயிலோவியமே..
என் ஓவியசுடரே..
என் ஔடதமாகி..
என்னுள் அஃதுணையுமாய் யானாயடி.....


என் பூவனமே
உன்
-பூந்தோட்ட கள்வனடி 🌈

எழுதியவர் : பூந்தோட்ட கள்வன் 🌈 (2-Dec-23, 8:49 pm)
சேர்த்தது : வானவில் க்வ்ஸ்
பார்வை : 40

மேலே