தூக்கு

குடும்பத்தை வென்றிட
பாசத்தை தூக்கு/
கூடி வாழ்ந்திட
அனுசரணையைத் தூக்கு/
சாமானியனாய் வாழ்ந்தால்
உழைப்பைத் தூக்கு /
சட்டத்தை வெல்வதெனில்
நேர்மையைத் தூக்கு /
எதிரியைக் கொல்ல
ஆயுதம் தூக்கு/
எதையும் வெல்ல
எழுத்தாணியைத் தூக்கு/

எழுதியவர் : ஆர்எஸ் கலா (8-Jun-24, 8:43 am)
சேர்த்தது : ஆர் எஸ் கலா
பார்வை : 17

மேலே