புதிய போட்டிகள் சேர்க்க (Puthiya Pottigal Serkka)

(Add New Competition)


போட்டி சேர்க்க லாகின் செய்ய வேண்டும்

உறுப்பினர்கள் தாங்கள் நடத்த விரும்பும் போட்டிகளை இங்கே சமர்ப்பிக்கவும். Add New Competition.
குறிப்பு:
* நீங்கள் பதிவு செய்யும் போட்டிகள் அர்த்தமுள்ளதாய் இருத்தல் வேண்டும். அவ்வாறு இல்லாத போட்டிகளை எழுத்து குழுமம் எந்நேரமும் நிராகரிக்கலாம்.

Note:
*If eluthu.com finds your competition not meaningful, then it has the rights to delete it.

போட்டி சேர்ப்பது எப்படி?

மேலே