ஆலி ஆதிரன் - சுயவிவரம்

(Profile)வாசகர்
இயற்பெயர்:  ஆலி ஆதிரன்
இடம்:  ஆலிவலம்
பிறந்த தேதி :  24-Apr-1991
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  28-Jul-2021
பார்த்தவர்கள்:  4
புள்ளி:  0

என் படைப்புகள்
ஆலி ஆதிரன் செய்திகள்
ஆலி ஆதிரன் - ஆலி ஆதிரன் அளித்த எண்ணத்தை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
28-Jul-2021 5:17 pm

ஆயிரம் முறை உச்சரித்தும்

அழுத்துப்போகவில்லை..! 
"அம்மா " எனும் அந்த 
அழகியசொல் மட்டும்.

மேலும்

ஆலி ஆதிரன் - எண்ணம் (public)
28-Jul-2021 5:17 pm

ஆயிரம் முறை உச்சரித்தும்

அழுத்துப்போகவில்லை..! 
"அம்மா " எனும் அந்த 
அழகியசொல் மட்டும்.

மேலும்

கருத்துகள்

மேலே