அல் பார்கவி - சுயவிவரம்

(Profile)வாசகர்
இயற்பெயர்:  அல் பார்கவி
இடம்:  சென்னை
பிறந்த தேதி
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  21-Apr-2017
பார்த்தவர்கள்:  4
புள்ளி:  1

என்னைப் பற்றி...

ஏழ்மையே என் எழு(மை)யே என் உரிமை...

என் படைப்புகள்
அல் பார்கவி செய்திகள்
அல் பார்கவி - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
22-Apr-2017 7:25 am

எனக்கு..
பேச்சை குறைத்துக்கொள்ளவும்
தெரியவில்லை..-
சரியாக பேசவும் தெரியவில்லை..
இருந்தும்..--
உன்னிடம் சரியாகத்தான் கூறினேன்...
""உன்னை காதலிக்கிறேன்
என்று.!!
நீ தான் ..என்னை பைத்தியம்
என்று.!

மேலும்

கருத்துகள்
மேலே