tora - சுயவிவரம்

(Profile)வாசகர்
இயற்பெயர்:  tora
இடம்
பிறந்த தேதி
பாலினம்
சேர்ந்த நாள்:  21-Jun-2019
பார்த்தவர்கள்:  6
புள்ளி:  2

என் படைப்புகள்
tora செய்திகள்
tora - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
21-Jun-2019 1:38 pm

அன்னயே நீ
என்னை
பாரமென்று கலைத்திருந்தால்
மண்ணுக்கு உரமாகும்
பாக்கியததை

மேலும்

tora - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
21-Jun-2019 1:30 pm

கருவறை தொடங்கி
கல்லறை முடியும்
ஒருவழிப் பாதை வாழ்க்கை!

இருட்டு அறை தொடங்கி
இருட்டு அறை முடியும்
வெளிச்சப் பாதை வாழ்க்கை!

ஜனனம் தொடங்கி
மரணம் முடியும்
பயணப் பாதை வாழ்க்கை!

மேலும்

கருத்துகள்

மேலே