போட்டிகள் மற்றும் பரிசுகள்
Parisugal Matrum Pottigal
சிறந்த படைப்புகள்
Best Posts

கவிதை

அவள் கவிதை அவள் கவிதை
கற்பனையில் எழுதா காவியம் தூரிகையில் வரையா

கொள்ளை அழகு அவளழகு கொள்ளை அழகு அவளழகு
நீ கொள்ளை அழகு என்றேன் அதற்கவள்

கதை

ச்சீ என்ன பேருங்கடா திருமண அழைப்பிதழில் ச்சீ என்ன பேருங்கடா திருமண அழைப்பிதழில்
டேய் தம்பி அந்த திருமண அழைப்பிதழை

கஞ்சா போதை கஞ்சா போதை
என்னடா ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத இந்த

கட்டுரை

இயல்பினை ஏற்றுக்கொள் இயல்பினை ஏற்றுக்கொள்
நமக்கு பிடித்த நபர் நம் அருகில்

புன்தோலால் வேய்ந்த புலால்வாய்க் குரம்பையை இன்புறுவர் ஏழை யவர் – அறநெறிச்சாரம் 124 புன்தோலால் வேய்ந்த புலால்வாய்க் குரம்பையை இன்புறுவர் ஏழை யவர் – அறநெறிச்சாரம் 124
நேரிசை வெண்பா நெடுந்தூண் இருகாலாய் நீண்முதுகு

கருத்து கணிப்புபுதிதாக இணைந்தவர்

திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே