போட்டிகள் மற்றும் பரிசுகள்
Parisugal Matrum Pottigal
சிறந்த படைப்புகள்
Best Posts

கவிதை

பேசும் கண்கள் பேசும் கண்கள்
நீ புன்னகைத்தாய் உன் கண்ணும் ,

சில வலிகள் மட்டும்  குறைவதில்லை 555 சில வலிகள் மட்டும் குறைவதில்லை 555

***சில வலிகள் மட்டு

கதை

நானும் ஒரு மனிதனே நானும் ஒரு மனிதனே
கடல் அலைகள் பாய்ந்து கரையில் விழுந்து

இந்த பாவம் யார் கணக்கு இந்த பாவம் யார் கணக்கு
ஒரு காலத்தில் ராஜா ஒருவன் சிறந்தமுறையில்ஆட்சி

கட்டுரை

அகம் காட்டும் முகம் அகம் காட்டும் முகம்
ஒவ்வொருவருடைய குணநலன்கள் , செயல்கள், இருக்கும்

ஒருத்தி போட்டாளே ஒருத்தி போட்டாளே
கும்பகோணத்திலே, ஒரு சமயம் ஒரு பெரிய

நகைச்சுவை

பாஸ் பாஸ்
"ஏன்டா....என்னாச்சு....பாஸ் ஏன் மரத்துல தலைகீழா தொங்கிக்கிட்டு

எண்ணம்

குற்றங்கள் -----------------------நாட்டில் குற்றங்கள் நாளும் பல வடிவங்களில் நடைபெறுகிறது . இதனை குற்றங்கள் -----------------------நாட்டில் குற்றங்கள் நாளும் பல வடிவங்களில் நடைபெறுகிறது . இதனை

வாழ்வின் நியதிகள் ---------------------------------உற்சாகத்தின் உச்சத்தில் இருந்தால் விண்ணில் ஒளிரும் நிலவும் எட்டிப்பிடிக்கும் தூரமாகத் தெரியும்....விரக்தியின் விளிம்பில் இருந்தால் ஓரடிதள்ளி நிற்கும் ஒற்றை மனிதனும் ஓராயிரம் உருவங்களாக தோன்றும்...உள்ளத்தில் வலிமையும் நெஞ்சில் துணிவும் இருந்தால் எரிமலையும் பனிமலையாக தெரியும் ...உள்ளத்தில் உரமிருந்தால்வருத்தத்தின் வடிவமும் வசந்தத்தின் வருடலாக தெரியும் ...எதையும் தாங்கிடும் இதயம் இருந்தால் புயற்காற்றும் இயற்கையின் புன்னகையாக தெரியும்... !எதிர்நீச்சலிட பழகிட்டால்எதிர்த்துப் போராடுபவர்எவராயினும் தனித்தேப் போராட களம்காண முடியும்...சிந்தனை தெளிவானால் சீர்மிகு வாழ்வின் நியதிகள் ---------------------------------உற்சாகத்தின் உச்சத்தில் இருந்தால் விண்ணில் ஒளிரும் நிலவும் எட்டிப்பிடிக்கும் தூரமாகத் தெரியும்....விரக்தியின் விளிம்பில் இருந்தால் ஓரடிதள்ளி நிற்கும் ஒற்றை மனிதனும் ஓராயிரம் உருவங்களாக தோன்றும்...உள்ளத்தில் வலிமையும் நெஞ்சில் துணிவும் இருந்தால் எரிமலையும் பனிமலையாக தெரியும் ...உள்ளத்தில் உரமிருந்தால்வருத்தத்தின் வடிவமும் வசந்தத்தின் வருடலாக தெரியும் ...எதையும் தாங்கிடும் இதயம் இருந்தால் புயற்காற்றும் இயற்கையின் புன்னகையாக தெரியும்... !எதிர்நீச்சலிட பழகிட்டால்எதிர்த்துப் போராடுபவர்எவராயினும் தனித்தேப் போராட களம்காண முடியும்...சிந்தனை தெளிவானால் சீர்மிகு

புரியாத புதிர்கதைத்தோம் ஒன்றாய்வாழ்வின் புதிரை!அன்று நாம் புரியாத புதிர்கதைத்தோம் ஒன்றாய்வாழ்வின் புதிரை!அன்று நாம்


கருத்து கணிப்புபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே