போட்டிகள் மற்றும் பரிசுகள்
Parisugal Matrum Pottigal
சிறந்த படைப்புகள்
Best Posts

கவிதை

பிரியா நினைவுகள்《°•°》 பிரியா நினைவுகள்《°•°》
வன்காற்று கிழக்கிலிருந்து தூர்வார மழை மேகம்

காதல் கவிதை அவள் ❤️💞 காதல் கவிதை அவள் ❤️💞
கவிதை எழுதுவேன் என நினைக்கா வில்லை

கதை

சின்ன பொய் சின்ன பொய்
சின்ன பொய் நாகராஜன் சார் ஆளையே

அழகே திமிரே1 அழகே திமிரே1
. ஒரு அழகான மாலை நேரம்....

கட்டுரை

மங்கையர் சிறப்பு மங்கையர் சிறப்பு
மங்கையராக பிறப்பதற்கே நல்ல மாதவம் செய்திட

தந்தையும் தாயும் வழிபட்டு வந்த ஒழுக்கம் பெருநெறி சேர்தல் - திரிகடுகம் 56 தந்தையும் தாயும் வழிபட்டு வந்த ஒழுக்கம் பெருநெறி சேர்தல் - திரிகடுகம் 56
நேரிசை வெண்பா முந்தை எழுத்தின் வரவுணர்ந்து

கருத்து கணிப்புபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே