போட்டிகள் மற்றும் பரிசுகள்
Parisugal Matrum Pottigal
சிறந்த படைப்புகள்
Best Posts

கவிதை

இரு விழிகள் விழ இரு விழிகள் விழ
ஆ ராரே ராரி ரோ ஆ

மலர்விழியாள் அவள் மலர்விழியாள் அவள்
பூத்துக்குலுங்கும் குண்டு மல்லிப்பூக்க கண்டேன் பூத்திருக்கும்

கதை

 விழுந்தேன் விழுந்தேன்
"மகேசனுக்கு ஒரே சிந்தனை, காதல் கதை,

நெஞ்சு பொறுக்குதில்லையே நெஞ்சு பொறுக்குதில்லையே
நெஞ்சு பொறுக்குதில்லையே!! அந்த ஊர் கிராமமும்

கட்டுரை

தினசரி வாழ்க்கைக்கு, இதோ ஒரு உயர்ந்த ஆலோசனை தினசரி வாழ்க்கைக்கு, இதோ ஒரு உயர்ந்த ஆலோசனை
வாழ்க்கையை என்னவென்று விவரிப்பது? மகிழ்ச்சியா, புகழ்ச்சியா

கடவுளைக் காட்டு கடவுளைக் காட்டு
கடவுளைக் காட்டு ( வெண்டளை) வெண்டாழிசை

கருத்து கணிப்புபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே