போட்டிகள் மற்றும் பரிசுகள்
Parisugal Matrum Pottigal
சிறந்த படைப்புகள்
Best Posts

கவிதை

உன்னருகில் இருந்தால் உன்னருகில் இருந்தால்
நான் ஒளியாய்! சொலிக்கவுமில்லை ஓவியமாக அழகவுமில்லை

அழகி அழகி
கிராமத்து அழகை தாங்கி நகரத்தில் வாழும்

கதை

விடியலை நோக்கி விடியலை நோக்கி
திங்கள் இரவு 9 மணி। இருண்டவானம்

ஒரு வீதி ஒரு மனிதன் ஒரு வீதி ஒரு மனிதன்
"மனித குணங்களை மனிதர்கள் சிலாகித்துப் பேசுவதைவிட

கருத்து கணிப்பு

பெற்றோர்கள் கவனம் இல்லாமை

35%

காம கொடூரர்கள்

21%

ஊடகம்

44%

உங்கள் கருத்து


புதிதாக இணைந்தவர்

மேலே