போட்டிகள் மற்றும் பரிசுகள்
Parisugal Matrum Pottigal

படைப்பு சமர்ப்பிக்க

எழுத்தில் படைப்பு சமர்ப்பிக்க இங்கே சொடுக்கவும்

சிறந்த படைப்புகள்
Best Posts

கவிதை

பொங்கல் திருநாள் , தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துகள் பொங்கல் திருநாள் , தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்
எழுத்து தளத்தின் நண்பர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள்

பொங்கல் என்னும் புதுமைப் பொன்னாள் பொங்கல் என்னும் புதுமைப் பொன்னாள்
தைவரும் பொங்கல் நன்னாள் - இந்த

கதை

என்ன கொடுமை சரவணன் இது என்ன கொடுமை சரவணன் இது
சரவணன் லவ்வர் , சரவணன் ஆளுனு

செய்தியால் வந்த வருத்தம் செய்தியால் வந்த வருத்தம்
செய்தியால் வந்த வருத்தம் யாராவது என்னை

கட்டுரை

அன்பு அன்பு
.இந்த உலகத்தில் ஒருவருக்கு எவ்வளவு வேண்டுமானாலும்

புண்ணியவான் என்னும் புகழே ஒருவனுக்குக் கண்ணியம் ஆன கதி - புண்ணியம், தருமதீபிகை 741 புண்ணியவான் என்னும் புகழே ஒருவனுக்குக் கண்ணியம் ஆன கதி - புண்ணியம், தருமதீபிகை 741
நேரிசை வெண்பா புண்ணியவான் என்னும் புகழே

கருத்து கணிப்புபுதிதாக இணைந்தவர்

திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே