போட்டிகள் மற்றும் பரிசுகள்
Parisugal Matrum Pottigal
சிறந்த படைப்புகள்
Best Posts

கவிதை

பொங்கலோ பொங்கல் பொங்கலோ பொங்கல்
உழுதுண்டு வாழ்வதுவை உயர்வாக மதித்துநாளும் பொழுதும்

உலகையாளும் பொங்கலே வாழியவே உலகையாளும் பொங்கலே வாழியவே
உலகையாளும் பொங்கலே வாழியவே                          

கதை

கல்வி கல்வி
ஒரு நாள் சாலை ஓரத்தில் இரு

கல்யாணமாகாத விதவை கல்யாணமாகாத விதவை
ஜீவாவின் திருமணத்திற்கு இரண்டு நாட்கள் இருந்தது.

கட்டுரை

அன்னையின் பாச உணர்வும் பாச உணவும் அன்னையின் பாச உணர்வும் பாச உணவும்
தாய்மையின் மேன்மை ! அன்னையின் பாச

ஒருமரம்,மூன்று உயிர்கள்-------------------கேள்வி பதில், வாசகர் கடிதம் ஒருமரம்,மூன்று உயிர்கள்-------------------கேள்வி பதில், வாசகர் கடிதம்
என் ஊரில் நம்பர் 1 மளிகைக்கடை

கருத்து கணிப்பு

பெற்றோர்கள் கவனம் இல்லாமை

35%

காம கொடூரர்கள்

21%

ஊடகம்

44%

உங்கள் கருத்து


புதிதாக இணைந்தவர்

மேலே