போட்டிகள் மற்றும் பரிசுகள்
Parisugal Matrum Pottigal
சிறந்த படைப்புகள்
Best Posts

கவிதை

பெண்ணே நீதான் பிரம்மனின் பிம்பம் பெண்ணே நீதான் பிரம்மனின் பிம்பம்
நீலம் நிறைந்த கண்களின் பார்வை நெருஞ்சி

என்னவள் என்னவள்
ரம்பா ஊர்வசி என்கின்ற அழகு கன்னிகள்

கதை

என் வீடு எங்கே என் வீடு எங்கே
என் வீடு எங்கே? ழேய்..யார்ராது? குழறிக்கொண்டே

சிவவிசால் சிவவிசால்
பாட்டிம்மா, தாத்தா ஏராளமான சொத்தைச் சம்பாதிச்சிருக்கிறாரு.

கட்டுரை

5 ஆன்மீக வழியில் அமைதி 5 ஆன்மீக வழியில் அமைதி
அத்தியாயம் – 5 ஆன்மீக வழியில்

சூதுப் போரால் விளையும் தீமை - அறநெறிச்சாரம் 87 சூதுப் போரால் விளையும் தீமை - அறநெறிச்சாரம் 87
நேரிசை வெண்பா ஓதலும் ஓதி யுணர்தலும்

கருத்து கணிப்புபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே