மதன் கார்க்கி வைரமுத்து கவிதைகள்

(Madhan Karky Vairamuthu Kavithaigal)

மதன் கார்க்கி வைரமுத்து (madhan karky vairamuthu)

தமிழ் கவிஞர் மதன் கார்க்கி வைரமுத்து (madhan karky vairamuthu) கவிதை படைப்புகள் இங்கே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

கவிதை தலைப்பு பார்வைகள் சேர்த்தது
சந்திக்காத கண்களில் இன்பங்கள் 180 0 Geeths
திறந்தேன் திறந்தேன் வந்தான் வென்றான் 0 Geeths
ஏஞ்சோ வந்தான் வென்றான் 0 Geeths
முடிவில்லா மழையோடு வந்தான் வென்றான் 0 Geeths
அனாமிகா அனாமிகா மௌனகுரு 0 Geeths
அஸ்க் லஸ்கா ஏமோ ஏமோ நண்பன் 0 Geeths
எந்தன் கண் முன்னே நண்பன் 0 Geeths
பார்வதி பார்வதி காதலில் சொதப்புவது எப்படி 0 Geeths
அழைப்பாயா அழைப்பாயா காதலில் சொதப்புவது எப்படி 0 Geeths
தவறுகள் உணர்கிறோம் காதலில் சொதப்புவது எப்படி 0 Geeths
காலங்கள் தடையறத் தாக்க 0 Geeths
கேளாமலே தடையறத் தாக்க 0 Geeths
வாய மூடி சும்மா இருடா முகமூடி 0 Geeths
கால் முளைத்த பூவே மாற்றான் 0 Geeths
றெக்கை முளைத்தேன் சுந்தரபாண்டியன் 0 Geeths
கொஞ்சம் உளறிக் கொட்டவா? நான் ஈ 0 Geeths
தமிழ் கவிஞர்கள்

பிரபல கவிஞர்கள்

மேலே