புதுமை பித்தன் குறிப்பு

(Pudhumaipithan)

 ()
பெயர் : புதுமை பித்தன்
ஆங்கிலம் : Pudhumaipithan
பாலினம் : ஆண்
பிறப்பு : 1906-04-25
இறப்பு : 1948-05-05
இடம் : தமிழ் நாடு, இந்தியா
வேறு பெயர்(கள்) : விருதாச்சலம்
புதுமை பித்தன் கவிதைகள்
தமிழ் கவிஞர்கள்

பிரபல கவிஞர்கள்

மேலே