சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம் குறிப்பு

(Sirpi Balasubramaniam)

 ()
பெயர் : சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம்
ஆங்கிலம் : Sirpi Balasubramaniam
பாலினம் : ஆண்
பிறப்பு : 1936-07-29
இடம் : தமிழ் நாடு, இந்தியா

தமிழ்நாட்டின் சிறந்த கவிஞரும் இருமுறை சாகித்திய அகாதெமி விருது பெற்றவரும், சாகித்திய அகாதெமியின் தமிழ் ஆலோசனைக்குழு தலைவருமாகிய சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம்.
சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம் கவிதைகள்
தமிழ் கவிஞர்கள்

பிரபல கவிஞர்கள்

மேலே