கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


வரவேற்கத்தக்கது

55%

பிற்போக்குத்தனமானது

17%

நாட்டில் நிலவும் பிரச்னைகளை திசைதிருப்பும் முயற்சி

28%

உங்கள் கருத்து

கண்டிப்பாக வரும்

17%

வரவே வராது

59%

ஒரு சிலரது மட்டும் வரும்

24%

உங்கள் கருத்து

பணம்

11%

இயற்கை

22%

சூழ்நிலைகள்

11%

அன்பான குடும்பம்

44%

இவை அனைத்தும்

11%

உங்கள் கருத்து

நேரம் சேமிப்பு

45%

பண விரையம்

41%

திருப்தி கரமாக உள்ளது

14%

உங்கள் கருத்து

1000-3000 ரூபாய்

0%

3000-5000 ரூபாய்

0%

5000-7000 ரூபாய்

0%

7000-10000 ரூபாய்

0%

10000ரூபாய்க்கும் மேல்

0%

உங்கள் கருத்து

திருப்தியாக இருக்கிறது

0%

திருப்திகரமாக இல்லை

21%

போக போக தெரியும்

79%

உங்கள் கருத்து

நமது கலாச்சாரத்தின் அடிப்படையிலான தீர்ப்பு

69%

பெண்ணை ஒரு சமமான குடிமகளாக பார்க்க மறுக்கிற தீர்ப்பு

31%

சட்டத்திற்கு புறம்பான தீர்ப்பு

0%

உங்கள் கருத்து

தமிழன் என்பதால்

63%

ஏழை என்பதால்

6%

எல்லாம் அரசியல்

6%

இந்தியா விளையாட்டு துரையின் ஒழுங்கீனம்

25%

உங்கள் கருத்து

உயிருடன் தான் இருக்கிறார்

20%

உயிருடன் இல்லை

40%

உண்மை தெரியவில்லை

40%

உங்கள் கருத்து

1-3 மரங்கள்

22%

3-5 மரங்கள்

17%

5-10 மரங்கள்

17%

10 கும் மேல்

33%

ஒன்று கூட இல்லை

11%

உங்கள் கருத்து

செய்துள்ளேன்

0%

செய்யப்போகிறேன்

50%

செய்யவில்லை

50%

செய்யப்போவதில்லை

0%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

எழுத்து.காம் நடத்தும் கருத்து கணிப்பில் கலந்து கொண்டு உங்கள் வாக்கை பதிவு செய்யவும்.
உங்கள் கருத்து என்ன? Tamil Polls / Karuththu Kanippu Online.

மேலே