எழுத்து தள தோழர்கள் அறக்கட்டளையின் தமிழ்ப் போட்டிகள்-------மொழிபெயர்ப்பு போட்டியில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட படைப்புகள் பட்டியல்

(Submitted Posts List)

எழுத்து தள தோழர்கள் அறக்கட்டளையின் தமிழ்ப் போட்டிகள்-------மொழிபெயர்ப்பு போட்டியில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட படைப்புகளின் பட்டியல் மற்றும் விவரங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.
எண் தலைப்பு ( இறுதி தேர்வு)
1 அட்டைப் படம்   (kalaikumaran)   25-Jul-2014
2 ஒரு முறையாவது பேசடி   (Enoch Nechum)   25-Jul-2014
3 என்ன சொல்லி விழுகிறது மழைத்துளி   (muthulatha)   25-Jul-2014
4 உறுப்பும் - வெறுப்பும்   (முரா கணபதி)   25-Jul-2014
5 கார் மேளா   (malar1991)   25-Jul-2014
6 என்ன கவிதை   (flacid norbert)   25-Jul-2014
7 ஒற்றை பறவை   (malarmozhi)   25-Jul-2014
8 ஒற்றையடி பாதையில் உனக்காக நான் 555   (முதல்பூ)   25-Jul-2014
9 மரங்கள் சிரித்த நிமிடங்கள்   (senthu)   25-Jul-2014
10 மீண்டும் சுழல்கிறது பூமி   (malarmozhi)   25-Jul-2014
11 என் கவிதையின் நாயகியே   (krishnan hari)   25-Jul-2014
12 ஒரு வார்த்தை சொன்னால்   (krishnan hari)   25-Jul-2014
13 தெரியவில்லை   (lakshmanan madurai)   25-Jul-2014
14 கற்க கசடற விற்க அதற்க்கு தக   (senthu)   25-Jul-2014
15 கற்று தா காதல் சொல்ல   (krishnan hari)   25-Jul-2014
16 உன் அழகால்   (krishnan hari)   25-Jul-2014


மேலே