வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியர்களின் வாழ்கை கஷ்டங்கள் போட்டியில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட படைப்புகள் பட்டியல்

(Submitted Posts List)

வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியர்களின் வாழ்கை கஷ்டங்கள் போட்டியில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட படைப்புகளின் பட்டியல் மற்றும் விவரங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.
எண் தலைப்பு ( இறுதி தேர்வு)
1 வெளிநாட்டு வேலை   (selvaa k)   11-Oct-2018
2 தாய் மொழியைப் பிரிந்த தவிப்பு- அந்நிய தேசத்தில்   (Vasasri5bbdd77868e2e)   11-Oct-2018
3 தவிப்பு   (settu matharsha)   12-Oct-2018
4 விடுமுறை   (selvaa k)   13-Oct-2018
5 குரு பெயர்ச்சி   (selvaa k)   14-Oct-2018
6 உதிருமென் இலையாளுக்கு   (Thamizhkkizhavi5bb9b766ae8e1)   14-Oct-2018
7 சிறகு முடக்கப்பட்ட சிறைப்பறவை   (Thamizhkkizhavi5bb9b766ae8e1)   14-Oct-2018
8 ஒற்றைப் பெற்றோருக்கொரு தாலாட்டு   (Thamizhkkizhavi5bb9b766ae8e1)   14-Oct-2018
9 வாழும் கலாம்   (selvaa k)   15-Oct-2018
10 சவூதி வாழ்க்கை   (mafaz fareed)   15-Oct-2018
11 வெளிநாட்டு வாழ்க்கை   (Thamizhkkizhavi5bb9b766ae8e1)   15-Oct-2018
12 அழிவு   (selvaa k)   17-Oct-2018
13 வெளிநாட்டு இந்தியன்   (Arun ji5bc8484fc4e7b)   18-Oct-2018
14 இரண்டு வருட சிறைக்கைதியாய்   (yazhinisdv)   18-Oct-2018
15 பித்தனின் கிறுக்கல் -   (arulselvan)   19-Oct-2018
16 திரைகடலோடி   (muhil5a9ccf743ff75)   19-Oct-2018


மேலே