பதிவு செய்தல் கேள்வி பதில்கள்

(பதிவு செய்தல் Questions and Answers)


பதிவு செய்தல் கேள்விகள்


கேள்விபதில்கள்சமர்ப்பித்தது
கவிதைகள் படைப்பை சமர்பிக்க முடிவதில்லை
 கவிதை சேர்க்க ,   பதிவு செய்தல்
0
12-Mar-23
ஆண் குழந்தைக்கு தூய தமிழ் பெயர் ந , நா , நி ,நீ வரிசையில் குறிப்பிடவும்
 பதிவு செய்தல்
1 சசி குமார்
19-Oct-21
படைப்புகள்
 பதிவு செய்தல்
2 Mayon
29-Nov-20
சுய விவரம்
 பதிவு செய்தல்
0 எஸ்தர் சுதா
19-Mar-20
இலக்கண சந்தேகம் தோறும் பிறப்புகள் யாவும்
 கவிதை சேர்க்க ,   லாகின் ,   பதிவு செய்தல் ,   அறிவியல்
2 விக்னேஷ்
09-Mar-19
கேள்வி மட்டும் என்னிடம்
 பதிவு செய்தல்
7 நிலா
20-Dec-18
காதல்
 பதிவு செய்தல்
6 நீலகண்டன்
12-Jul-18
நிலவின் தனிமை
 பதிவு செய்தல்
6 நிலா
10-Jul-18
விவசாயம்
 பதிவு செய்தல்
3 சோட்டு வேதா
06-Jul-18
அன்பு
 பதிவு செய்தல்
8 நிலா
04-Jul-18
எழுத்தாளர்
 லாகின் ,   பதிவு செய்தல்
2 குணசேகரன்
17-Jun-18
தமிழ்
 பதிவு செய்தல்
7 நிலா
13-Apr-18
கல்வி
 பதிவு செய்தல்
2 நிலா
12-Apr-18
காதல்
 பதிவு செய்தல்
5 நிலா
12-Apr-18
காதல்
 பதிவு செய்தல்
4 நிலா
10-Apr-18
சுஜாதா
 பதிவு செய்தல்
2 நிலா
02-Mar-18

பதிவு செய்தல் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் - எழுத்து.காம்


மேலே