பதிவு செய்தல் கேள்வி பதில்கள்

(பதிவு செய்தல் Questions and Answers)


பதிவு செய்தல் கேள்விகள்


கேள்விபதில்கள்சமர்ப்பித்தது
யார் அழகு?
 பதிவு செய்தல்
6 md batcha
12-Nov-17
மாற்றம் வரும்
 பதிவு செய்தல்
5 அ பெரியண்ணன்
08-Oct-17
ஆசை
 பதிவு செய்தல்
3 கஅனுஷா
23-Sep-17
காதலில் அதிகமாக ஏமாற்றுவது எது? யார்?
 பதிவு செய்தல்
10 கஅனுஷா
22-Sep-17
முடியுமா???
 பதிவு செய்தல்
6 ப சண்முகவேல்
28-Jun-17
youtube -தமிழாக்கம்
 பதிவு செய்தல்
5 விக்னேஷ்
28-Jun-17
you tube -தமிழாக்கம் ??
 பதிவு செய்தல்
1 விக்னேஷ்
28-Jun-17
எழுத்து நிர்வாகத்திற்கு
 பதிவு செய்தல்
2 சுரேஷ் சிதம்பரம்
16-May-17
கி மு -கி பி
 லாகின் ,   பதிவு செய்தல்
17 பாஅழகுதுரை
14-May-17
ஆங்கிலம்
 பதிவு செய்தல்
3 பாஅழகுதுரை
08-May-17
சுவேதா என்ற பெயரின் பாெருள் என்ன
 பதிவு செய்தல்
3 Gnanadurai
03-Feb-17
இளைஞர்கள்அரசியலுக்கு வருதல்
 பதிவு செய்தல்
14 கி கவியரசன்
25-Jan-17
பொங்கல் காசு
 பதிவு செய்தல்
0 தனஜெயன்
14-Jan-17
மருத்துவர்
 பதிவு செய்தல்
3 தனஜெயன்
14-Jan-17
உயிர் பிரிவது யாரால்?
 பதிவு செய்தல்
3 தனஜெயன்
14-Jan-17
நீங்கள் யாரைப் போல் இருக்க விரும்புகிறீர்கள்
 பதிவு செய்தல்
2 ப சண்முகவேல்
13-Jan-17

பதிவு செய்தல் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் - எழுத்து.காம்

மேலே