சமூகம் தமிழ் நூல்களின் விமர்சனங்கள்

(சமூகம் நூல்களின் விமர்சனங்கள்)

சமூகம் நூல்களின் விமர்சனங்கள்


நூல் / Nool Reviewபதில்கள்சமர்ப்பித்தது
   சித்திரப் பாவை
துரோகம்சித்திரப் பாவைபெண்கள்அகிலன்சமூகம்நாவல்
0 விமர்சனம்
17-Dec-14
   பிறமலைக் கள்ளர் வாழ்வும் வரலாறும்
இராசுந்தரவந்தியத்தேவன்தமிழர்கள்ளர்பிறமலைக் கள்ளர் வாழ்வும்சமூகம்வரலாறு
1 விமர்சனம்
04-Nov-14
   செண்பகத்தோட்டம்
தமிழ்நாடுசெண்பகத்தோட்டம்வாழ்க்கைசமூகம்சாண்டில்யன்கிராமம்
0 விமர்சனம்
14-Aug-14
   ராஜராஜ சோழன்
சந கண்ணன்பொற்காலம்ராஜராஜ சோழன்சமூகம்வரலாறுஅரசியல்
0 விமர்சனம்
20-May-14
   பெரியார்
ஆர் முத்துக்குமார்பெண் விடுதலைசீர்திருத்தங்கள்வாழ்க்கை வரலாறுபெரியார்சமூகம்
0 விமர்சனம்
09-May-14
   பெண்ணின் பெருமை
திருவிகசமூகம்பெண்பெண்ணின் பெருமை
0 விமர்சனம்
16-Apr-14

சமூகம் தமிழ் நூல் விமர்சனம் at Eluthu.com


திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே