நூல் விமர்சனம் தமிழ் நூல்களின் விமர்சனங்கள்

(நூல் விமர்சனம் நூல்களின் விமர்சனங்கள்)

நூல் விமர்சனம் நூல்களின் விமர்சனங்கள்


நூல் / Nool Reviewபதில்கள்சமர்ப்பித்தது
   இசைத்தமிழ் நூல் கருணாமிர்த சாகரம் - ஓர் அறிமுகம்
முஆபிரகாம் பண்டிதர்நூல் விமர்சனம்
0 ஆஷைலா ஹெலின்
14-May-15
   கடவுளின் நிழல்கள்-கவித்தா சபாபதி
கவித்தா சபாபதிகவித்தாசபாபதிகவிதை தொகுப்புநூல் விமர்சனம்பொள்ளாச்சி அபி
0 பொள்ளாச்சி அபி
20-Feb-15
   கடவுளின் நிழல்கள்-கவித்தா சபாபதி
கவித்தா சபாபதிகவித்தாசபாபதிகவிதை தொகுப்புநூல் விமர்சனம்பொள்ளாச்சி அபி
0 பொள்ளாச்சி அபி
20-Feb-15
   ஆவாரங்காடு- நாவல் -ஆசிரியர்-ரத்தினமூர்த்தி
ரத்தினமூர்த்தி -திருப்பூர்நூல் விமர்சனம்ஆவரங்காடுரத்தினமுர்த்திபொள்ளாச்சி அபிநாவல்
5 பொள்ளாச்சி அபி
17-Feb-15

நூல் விமர்சனம் தமிழ் நூல் விமர்சனம் at Eluthu.com


மேலே