சரித்திரம் தமிழ் நூல்களின் விமர்சனங்கள்

(சரித்திரம் நூல்களின் விமர்சனங்கள்)

சரித்திரம் நூல்களின் விமர்சனங்கள்


நூல் / Nool Reviewபதில்கள்சமர்ப்பித்தது
   உடையார் புதினம் - 5
பாலகுமாரன்உடையார்சரித்திரம்புதினம்சுவாரஸ்யம்காதல்
0 விமர்சனம்
12-Dec-14
   மாலிக்காபூர்
செதீவான்உண்மைகள்1296-1316மாலிக்காபூர்சரித்திரம்சுவாரஸ்யம்
0 விமர்சனம்
03-Oct-14
   அடிமையின் தியாகம்
கெளசிகன்முஸ்லிம்அடிமையின் தியாகம்சரித்திரம்சுவாரஸ்யம்
0 விமர்சனம்
20-Sep-14
   மாவீரன் சிவாஜியின் மாண்பு சொல்லும் கதைகள்
சத்ரபதி சிவாஜிகெளதம நீலாம்பரன்மாவீரன் சிவாஜியின் மாண்புமாவீரன்சரித்திரம்வீரம்
0 விமர்சனம்
20-Aug-14
   காந்தளூர் வசந்தகுமாரன் கதை
ராஜராஜ சோழன்காந்தளூர் வசந்தகுமாரன் கதைசரித்திரம்புதினம்வரலாறுசுஜாதா
0 விமர்சனம்
10-Jul-14
   ஜீவ பூமி
ஜீவபூமிசரித்திரம்முகலாயர்வாழ்க்கைசாண்டில்யன்வரலாறு
0 விமர்சனம்
30-Jun-14
   வீரபாண்டியன் மனைவி
அருராமநாதன்பகைசரித்திரம்சோழன்பாண்டியன்நாவல்
0 விமர்சனம்
23-Jun-14
   விஜய மகாதேவி
தமிழர்கள்ஈழம்சரித்திரம்விஜய மகாதேவிசாண்டில்யன்வரலாறு
0 விமர்சனம்
21-Jun-14

சரித்திரம் தமிழ் நூல் விமர்சனம் at Eluthu.com


மேலே