பொள்ளாச்சி அபி தமிழ் நூல்களின் விமர்சனங்கள்

(பொள்ளாச்சி அபி நூல்களின் விமர்சனங்கள்)

பொள்ளாச்சி அபி நூல்களின் விமர்சனங்கள்


நூல் / Nool Reviewபதில்கள்சமர்ப்பித்தது
   கடவுளின் நிழல்கள்-கவித்தா சபாபதி
கவித்தா சபாபதிகவித்தாசபாபதிகவிதை தொகுப்புநூல் விமர்சனம்பொள்ளாச்சி அபி
0 பொள்ளாச்சி அபி
20-Feb-15
   கடவுளின் நிழல்கள்-கவித்தா சபாபதி
கவித்தா சபாபதிகவித்தாசபாபதிகவிதை தொகுப்புநூல் விமர்சனம்பொள்ளாச்சி அபி
0 பொள்ளாச்சி அபி
20-Feb-15
   ஆவாரங்காடு- நாவல் -ஆசிரியர்-ரத்தினமூர்த்தி
ரத்தினமூர்த்தி -திருப்பூர்நூல் விமர்சனம்ஆவரங்காடுரத்தினமுர்த்திபொள்ளாச்சி அபிநாவல்
5 பொள்ளாச்சி அபி
17-Feb-15
   சப்பே கொகாலும்-கொங்குக் கரடிகளும் - பொள்ளாச்சி அபி
ஓடியன் லட்சுமணன்இருளர் இலக்கியம்பொள்ளாச்சி அபிவரலாறுஅரசியல்
0 பொள்ளாச்சி அபி
14-Feb-15
   பறக்க எத்தனிக்கும் ஒற்றை இறகு - கவிஞர் இராபூபாலன்
கவிஞர் இராபூபாலன் -பறக்க எத்தனிக்கும் ஒற்றைகவிஞர் இராபூபாலன்பொள்ளாச்சி அபி
0 பொள்ளாச்சி அபி
21-Jan-15
   சர்க்கரைக் கடல் -கவிஞர் வெமாதவன் அதிகன் - நூல் அறிமுகம் -பொள்ளாச்சி அபி
நூல் அறிமுகம்கவிஞர் வெமாதவன் அதிகன்சர்க்கரைக் கடல்pollachi abiபொள்ளாச்சி அபி
0 பொள்ளாச்சி அபி
01-Dec-14
   காம்ரேட் பார்வதி கிருஷ்ணன் -நூல் விமர்சனம்- பொள்ளாச்சி அபி
பபாரமணிவரலாறுCPIபொள்ளாச்சி அபிஅரசியல்
3 பொள்ளாச்சி அபி
18-Sep-14
   சூரியக்கீற்றுகள்-வாநேரு-நூல் அறிமுகம்- பொள்ளாச்சி அபி
நேருவாபொள்ளாச்சி அபிநூல அறிமுகம்கட்டுரைவரலாறுஅரசியல்
0 பொள்ளாச்சி அபி
21-Jun-14

பொள்ளாச்சி அபி தமிழ் நூல் விமர்சனம் at Eluthu.com


மேலே