எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

நீண்ட இடைவெளிக்குப் பின் எல்லோரையும் சந்திக்க வந்துள்ளேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் 🙏 

இழப்பின் வலியால் எனக்குள்ளே வேலியிட்டு வாழ்ந்தேன் சற்று வெளியாகி உள்ளேன் நன்றி 😥

மேலும்

மேலும்...

மேலே