எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

உன்னை நான் பார்த்தவுடன் என்னை ஏனோ சிந்திக்கவைக்கிறாய் நீ ..

மேலும்

மனம் மயக்கும் மலர் ...

மேலும்

மதுமலர் ! 22-Mar-2014 7:15 pm

நறுமுகை மலர்களின் நந்தவனத்தில்
நான் கண்டெடுத்த ஒருவகை மலராய்
===இந்த வாழ்வில் இந்த நாள் ===

மேலும்


திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே