எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

எல்லோரும் உயரலாம்,
எல்லாம் என்னால் என,
எண்ணாமலிருந்தால்....!
-நா.சதீஸ்குமார் 

மேலும்

பஞ்சத்தால் அழிய நேரும் என்பதால் தானோ..!
பிரபஞ்சம் என அழைத்தார்கள் நம் முன்னோர்கள்...!
-நா.சதீஸ்குமார்

மேலும்

ம் நல்ல வரிகள் 31-Oct-2014 9:14 pm

மேலே