எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

வெற்றி தோல்வி பெரிதல்ல அவை ஏற்கும் மனநிலை பொறுத்தே !...

மேலும்

ஹாய் நண்பர்களே !... இரவு வணக்கம் :)

மேலும்


மேலே