எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

மிக விரைவில் கவிதைகளை மட்டுமே தாங்கி வரும் தளம் ஒன்று தயாராகி வருகிறது. உங்கள் படைப்புகளை அனுப்ப வேண்டிய மின் அஞ்சல் :
kolusu.in@gmail.com
மு. அறவொளி
9486105615

மேலும்

மிக விரைவில் கவிதைகளை மட்டுமே தாங்கி வரும் தளம் ஒன்று தயாராகி வருகிறது. உங்கள் படைப்புகளை அனுப்ப வேண்டிய மின் அஞ்சல் :

www.kolusu.in@gmail.com

மேலும்

தினமும் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட கவிதைகள் வருகின்றது. எல்லாவற்றையும் படிக்க முடியவில்லை. எனவே, தேதி வாரியாக தலைப்புக்கள் போட்டால் (இன்டெக்ஸ்) நல்லது. விடுபட்ட கவிதைகளை பார்க்க முடியும். பக்கம் பக்கமாக செல்வது கடினமாக உள்ளது,

மேலும்

உண்மைதான் ! தளத்தார் யோசித்து தள வடிவமைப்பில் சிறு மாற்றங்கள் செய்தால் நல்லது. 13-Apr-2015 9:52 am

மேலே