எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

என்தூக்கத்தில்
தலையணை நீ
புதைந்து போனது முகம்

மேலும்


மேலே